CZ EN
HLEDAT  

Externí odkaz - národní jména

Burzanovský, J., Plíštil, J. & M. Rose
   - České názvosloví bojovnic (Betta, Osphronemidae)

 
 
Záznam 1 až 70 z 70  
bojovnice: Betta Bleeker, 1850hlavní jméno
bojovnice akarská: Betta akarensis Regan, 1910hlavní jméno
bojovnice Antonova: Betta antoni Tan & Ng, 2006hlavní jméno
bojovnice Apollónova: Betta apollon Schindler & Schmidt, 2006hlavní jméno
bojovnice balunžská: Betta balunga Herre, 1940hlavní jméno
bojovnice bázlivá: Betta coccina Vierke, 1979hlavní jméno
bojovnice bělolemá: Betta albimarginata Kottelat & Ng, 1994 hlavní jméno
bojovnice bledá: Betta pallida Schindler & Schmidt, 2004hlavní jméno
bojovnice bojovná: Betta bellica Sauvage, 1884hlavní jméno
bojovnice Brownových: Betta brownorum Witte & Schmidt, 1992hlavní jméno
bojovnice černohrdlá: Betta renata Tan, 1998hlavní jméno
bojovnice červená: Betta rutilans Witte & Kottelat, 1991 hlavní jméno
bojovnice červenohlavá: Betta burdigala Kottelat & Ng, 1994hlavní jméno
bojovnice divoká: Betta ferox Schindler & Schmidt, 2006hlavní jméno
bojovnice Editina: Betta edithae Vierke, 1984hlavní jméno
bojovnice Enisina: Betta enisae Kottelat, 1995hlavní jméno
bojovnice Foerschova: Betta foerschi Vierke, 1979hlavní jméno
bojovnice gladiátorská: Betta gladiator Tan & Ng, 2005hlavní jméno
bojovnice hadohlavá: Betta channoides Kottelat & Ng, 1994hlavní jméno
bojovnice hnědá: Betta cracens Tan & Ng, 2005hlavní jméno
bojovnice Chinova: Betta chini Ng, 1993hlavní jméno
bojovnice ibanská: Betta ibanorum Tan & Ng, 2004hlavní jméno
bojovnice Ideova: Betta ideii Tan & Ng, 2006hlavní jméno
bojovnice jávská: Betta picta (Valenciennes, 1846)hlavní jméno
bojovnice jednoskvrnná: Betta unimaculata Popta, 1905 hlavní jméno
bojovnice královská: Betta raja Tan & Ng, 2005hlavní jméno
bojovnice kropenatá: Betta stiktos Tan & Ng, 2005hlavní jméno
bojovnice Kühneova: Betta kuehnei Schindler & Schmidt, 2009hlavní jméno
bojovnice Lehova: Betta lehi Tan & Ng, 2005hlavní jméno
bojovnice lesklá: Betta pulchra Tan & Tan, 1996hlavní jméno
bojovnice lezounovitá: Betta anabatoides Bleeker, 1851hlavní jméno
bojovnice maloploutvá: Betta miniopinna Tan & Tan, 1994hlavní jméno
bojovnice mandorská: Betta mandor Tan & Ng, 2006hlavní jméno
bojovnice nebojovná: Betta imbellis Ladiges, 1975 hlavní jméno
bojovnice nenápadná: Betta obscura Tan & Ng, 2005hlavní jméno
bojovnice očkatá: Betta ocellata de Beaufort, 1933hlavní jméno
bojovnice páskovaná: Betta taeniata Regan, 1910hlavní jméno
bojovnice Patotova: Betta patoti Weber & de Beaufort, 1922hlavní jméno
bojovnice pestrá: Betta splendens Regan, 1910 hlavní jméno
bojovnice Pí: Betta pi Tan, 1998hlavní jméno
bojovnice podkovovitá: Betta hipposideros Ng & Kottelat, 1994hlavní jméno
bojovnice prostá: Betta simplex Kottelat, 1994 hlavní jméno
bojovnice rudá: Betta rubra Perugia, 1893 hlavní jméno
bojovnice Schallerova: Betta schalleri Kottelat & Ng, 1994hlavní jméno
bojovnice Simových: Betta simorum Tan & Ng, 1996hlavní jméno
bojovnice skvrnohrdlá: Betta pardalotos Tan, 2009hlavní jméno
bojovnice smaragdová: Betta smaragdina Ladiges, 1972hlavní jméno
bojovnice srpoploutvá: Betta falx Tan & Kottelat, 1998hlavní jméno
bojovnice statná: Betta krataios Tan & Ng, 2006hlavní jméno
bojovnice Strohova: Betta strohi Schaller & Kottelat, 1989hlavní jméno
bojovnice světloploutvá: Betta pallifina Tan & Ng, 2005hlavní jméno
bojovnice tečkolící: Betta spilotogena Ng & Kottelat, 1994hlavní jméno
bojovnice temná: Betta persephone Schaller, 1986hlavní jméno
bojovnice tengažská: Betta uberis Tan & Ng, 2006hlavní jméno
bojovnice tetovaná: Betta compuncta Tan & Ng, 2006hlavní jméno
bojovnice tlamovcová: Betta pugnax (Cantor, 1849) hlavní jméno
bojovnice tmavá: Betta fusca Regan, 1910hlavní jméno
bojovnice Tomova: Betta tomi Ng & Kottelat, 1994hlavní jméno
bojovnice Tussyové: Betta tussyae Schaller, 1985hlavní jméno
bojovnice velkotlamá: Betta macrostoma Regan, 1910hlavní jméno
bojovnice vietnamská: Betta prima Kottelat, 1994hlavní jméno
bojovnice vláknoploutvá: Betta dimidiata Roberts, 1989hlavní jméno
bojovnice vysokotělá: Betta pinguis Tan & Kottelat, 1998hlavní jméno
bojovnice Waserova: Betta waseri Krummenacher, 1986hlavní jméno
bojovnice zavalitá: Betta breviobesus Tan & Kottelat, 1998hlavní jméno
bojovnice zelenohrdlá: Betta chloropharynx Kottelat & Ng, 1994hlavní jméno
bojovnice zelenooká: Betta livida Ng & Kottelat, 1992hlavní jméno
bojovnice zlatavá: Betta aurigans Tan & Lim, 2004hlavní jméno
bojovnice zlatošupinná: Betta midas Tan, 2009hlavní jméno
bojovnice značkovaná: Betta stigmosa Tan & Ng, 2005hlavní jméno
 
 
Záznam 1 až 70 z 70