CZ EN
HLEDAT  

Externí odkaz - check-listy

Šlégrová Z. et al.
   - Rostlinolékařský portál

 
 
Záznam 1 až 16 z 16  
Česká republika: Anguina tritici - háďátko pšeničné
Česká republika: Aphelenchoides fragariae - háďátko jahodníkové
Česká republika: Aphelenchoides ritzemabosi - háďátko kopretinové
Česká republika: Bursaphelenchus xylophilus - háďátko borovicové
Česká republika: Dasineura brassicae - bejlomorka kapustová
Česká republika: Dasineura oxycoccana - bejlomorka klikvová
Česká republika: Ditylenchus destructor - háďátko hlízové
Česká republika: Ditylenchus dipsaci - háďátko zhoubné
Česká republika: Heterodera avenae - háďátko ovesné
Česká republika: Heterodera humuli - háďátko chmelové
Česká republika: Heterodera schachtii - háďátko řepné
Česká republika: Meloidogyne arenaria - háďátko písečné
Česká republika: Meloidogyne hapla - háďátko severní
Česká republika: Prociphilus bumeliae - dutilka jasanová
Česká republika: Prociphilus pini - dutilka hlohová
Česká republika: Prociphilus xylostei - dutilka zimolezová
 
 
Záznam 1 až 16 z 16