CZ EN
HLEDAT  

Externí odkaz - check-listy

 
 
Záznam 1 až 20 z 20  
Chorvatsko: Bombina bombina (Linnaeus, 1758) - kuňka obecná
Chorvatsko: Bombina variegata (Linnaeus, 1758) - kuňka žlutobřichá
Chorvatsko: Bufo bufo (Linnaeus, 1758) - ropucha obecná
Chorvatsko: Epidalea viridis (Laurenti, 1768) = Bufotes viridis (Laurenti, 1768) - ropucha zelená
Chorvatsko: Hyla arborea (Linnaeus, 1758) - rosnička zelená
Chorvatsko: Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) - čolek horský
Chorvatsko: Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - čolek obecný
Chorvatsko: Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) - blatnice skvrnitá
Chorvatsko: Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) - skokan zelený
Chorvatsko: Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) - skokan krátkonohý
Chorvatsko: Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) - skokan skřehotavý
Chorvatsko: Proteus anguinus Laurenti, 1768 - macarát jeskynní
Chorvatsko: Rana arvalis Nilsson, 1842 - skokan ostronosý
Chorvatsko: Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 - skokan štíhlý
Chorvatsko: Rana latastei Boulenger, 1879 - skokan Latasteův
Chorvatsko: Rana temporaria (Linnaeus, 1758) - skokan hnědý
Chorvatsko: Salamandra atra Laurenti, 1768 - mlok černý
Chorvatsko: Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) - mlok skvrnitý
Chorvatsko: Triturus carnifex (Laurenti, 1768) - čolek dravý
Chorvatsko: Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) - čolek dunajský
 
 
Záznam 1 až 20 z 20