CZ EN
HLEDAT  

Odkaz

Site icon

Macháček Tomáš, Červenková Iveta, Vojtěchová Iveta, Kovářová Iva (2005-2011):
    Biomach, výpisky z biologie

WWW adresa: http://www.biomach.cz

Jazyk: CZ

Typ: WWW

Formát citace v BioLibu:

Biomach, výpisky z biologie

Webové stránky z velké části vytvořené studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Formou přehledných výpisků kompletně pokrývají učivo středoškolské biologie a v některých pasážích ho značně přesahují a rozšiřují.

Obsah webu, primárně určeného středoškolákům, je rozdělen do osmi sekcí, které kopírují oblasti biologie probírané na středních školách: obecná biologie, buněčná a molekulární biologie, mikrobiologie a virologie, biologie rostlin a hub, biologie živočichů, biologie člověka, genetika, ekologie a ochrana přírody, aktuálně se připravuje i nová sekce biologie protist.

Zájemci tu najdou kompletní poznámky ze středoškolské biologie vedené formou přehledných, odrážkovaných výpisků. Obsah je navíc doplněn interaktivními prvky (videa, prezentace) a mnoha rozšiřujícími materiály, které (někdy značně) přesahují úroveň látky střední školy. Nedílnou součástí webu je i sekce věnovaná procvičování, kde je pro studenty připravena nejen řada opakovacích testů, ale i poznávačky organismů.
V současné době probíhá revize webu, která si klade za cíl aktualizovat obsah některých kapitol.