CZ EN
HLEDAT  

Uživatel

Martin Dokoupil, Ing.

Přihlašovací jméno: mdokoupil
Datum registrace: 13.10.2007
Čas poslední návštěvy: 30.11.2011 07:15:52
Počet návštěv: 2
WWW: http://www.mdokoupil.ic.cz
Uživatel dovoluje zobrazovat kontakt pouze ostatním přihlášeným uživatelům

Podílení se na BioLibu

motto: „Asi to tak má být...“
Narodil jsem se v Prostějově a Olomoucko, potažmo Hanou, si oblíbil pro její různorodé přírodní a kulturní krásy. I když říkávám, že na Hané je největší strom řepa, je to bráno s velkým humorem a nadsázkou.
Odmalička jsem měl zájem o přírodu, i proto, jsem studoval a absolvoval: Magisterské studium na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě Brno – Zahradnickou fakultu.
Můj interes o rostliny a přírodu se poté promítnul i v mých zaměstnáních a zálibách – chtěl bych vypěstovat nejednu pěknou bonsai (pchenťing). Sbírám zkameněliny (zejména fosílie rostlin). Ale botanika, dendrologie, ale i jiné vědy, se promítly i v jiných oborech, jako je jazykověda (mé slovníčky s vědeckými jmény rostlin atd.) apod.
„Naše z(Z)emě je prostě překrásná, važme si nekonečného koloběhu vesmíru...“
Ing. Martin Dokoupil

motto: „Maybe it was meant to be so...“
I was born in Prostějov in district Olomouc. I love region of Olomouc, especially its part called Haná, for its distinct cultural and natural beauty of its landscape. Even though I say that the biggest tree in Haná is sugar-beet, I say it with humor, exaggeration and affection.
I have been interested in nature since my childhood which also led my educational choice. I have studied and successfully completed a master degree at Horticultural Faculty at Mendel’s University of Agricultural and Forestry in Brno.
My interest in plants and nature has been influencing all my life, my jobs and hobbies. I would for example like to create number of beautiful bonsai (pkhenťing). I also collect fossils (especially fossils of plants). Botany, dendrology as well as other sciences influenced my other interests like linguistics (my vocabularies of scientific names of plants etc.) and the like.
„Our Blue P(land)et is simply beautiful, we should respect and appreciate the never ending cycle of World and Space...“
Dipl. Ing. Martin Dokoupil

motto: „Vielle so das sein...“
Ich bin geborn in Prosnitz und Olmütz Kreisse, konkret region Hana, habe ich mir erliebt, für seine Natur und Kultur Schönheiten. Wenn ich sage, dass auf der Hana ist die Rübe das gröste Baum, ist das mit Humor gedenkt.
Von meinem Kindheit habe ich für Natur nd Pflantzen grose Interesse. Darum habe ich Magisterstudium auf Mendeluniversität im Brünn landwirtschäftlich Fakultät studiert.
Mein Interress im Pflantzen und Natur ist in meinen Beruf und auch Steckenffert übergegangen – Ich möchte viele schöne Bonsai (Pchenťing) aufzüchten. Ich sammle Fossilien (, vor allem Pflantzen-fossilien). Botanik, Dendrologie, aber andere Wissenschäfte habe ich in meine kleine Worterbüche eingearbaiten und so fort.
„Unseres Land ist einfach überherrlich, wir sollen umendlicher Weltrzirkulation schätzen...“
Dipl. Ing. Martin Dokoupil

motto: „Eto dolžno tak byť...“
Ja roďilsa v Prosťejově i Olomuckyj region, imenno mikroregion Haná, ja poľubil dľa jej roznorodnyh prirodnyh i kulturnyh krasot. Nu kogda ja govorju, čtože na regioňe Haná samoě bolšoě ďerevo repa, eto ďelaju bolšij jumor i preuveličeňiě.
Ot malenkovo rebjonka ja ľubil prirodu, nu i potomu, ja štuďiroval i zakončil: Magisťerskoje štuďirum na Mendl-universiťěťě zeměďělii i lesavodstva v Brno, fakuľťet ogorodňičestva i sadovodstva.
Moj inťeres rosťěňijami i prirodoj pokazalsa posle togo v mojih robotah i hobbi – ja hoťel by vyraščivať samuju krasivuju bonsai (phenťing). Ja sobiraju okameňelosťi (osoběnno okameňelosťi rosťěňěj). Nu botanika, ďendrologia, i dalšiě znaňija pokazali v rozličnyh oblasťiah, kak jazykoznaňiě (moje slovarky s naučnymi imjami rosťěňiěh i dalšiě) i podobnyě.
„Naša z(Z)emľa prosto prekrasnaja, uvažajmes beskoňečnovo krugovorota mira...“
Inž. Martin Dokoupil

Oblasti specializace

Zpráva

Pokud nemá uživatel zapnuté přeposílání zpráv, může si odeslané vzkazy přečíst pouze pokud se přihlásí na svůj účet. Berte prosím na vědomí že některé účty jsou málo navštěvované nebo opuštěné a je jistější napsat uživateli vzkaz přímo na emailovou adresu, pokud ji uvádí.
*
*
? * Zadejte pomocí číslice slovo dva:

* Vyplnění položek označených hvězdičkou je povinné.