CZ EN
HLEDAT  

Litostratigrafie


Terciér

Langhmydlovarské souvrství (Burdigal – Langh)
Burdigalmydlovarské souvrství (Burdigal – Langh)

Křída


Perm


Karbon


Devon: Rožmitál block


Devon: Prague basin, Barrandian area


Silur: Železné hory Mts., Chrudim Palaeozoic

Bez zařazení do stupně

mrákotínské souvrství (Llandovery)


Silur: Rožmitál block

Bez zařazení do stupně

starorožmitálské souvrství (?Spodní silur)


Silur: Prague basin, Barrandian area


Ordovik: Železné hory Mts., Chrudim Palaeozoic


Ordovik: Rožmitál block

Katianvoltušské souvrství (Sandbian – Katian)
Sandbianvoltušské souvrství (Sandbian – Katian)

Ordovik: Prague basin, Barrandian area


Kambrium: Železné hory Mts., Chrudim Palaeozoic

Bez zařazení do stupně

senické souvrství (Střední kambrium)


Kambrium: Skryje-Týřovice basin, Barrandian area


Kambrium: Příbram-Jince basin, Barrandian area


Bez zařazení do stupně

žitecko-hlubošské souvrství (Střední kambrium), sádecké souvrství (Střední kambrium), holšinsko-hořické souvrství (Střední kambrium), kloučecko-čenkovské souvrství (Střední kambrium), chumavsko-baštinské souvrství (Střední kambrium), ohrazenické souvrství (Střední kambrium)