CZ EN
HLEDAT  

Profil místa (nepotvrzené)

PP Semetín - luční prameniště

Země: Česko

Kategorie: Zlínský kraj

Typ oblasti: Přírodní památka

Rozloha: 0.11 ha
Nadmořská výška: 395 - 400 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 13. 1. 201

Předmět ochrany: Společenstvo lučního vápnitého slatiniště (Carici flavae-Cratoneuretum filicini) s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin – prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), tolije bahenní (Parnassia palustris).