CZ EN
HLEDAT  

Profil místa (nepotvrzené)

NPP Hadce u Želivky

Země: Česko

Kategorie: Středočeský kraj

Typ oblasti: Národní přírodní památka

Rozloha: 33.98 ha
Nadmořská výška: 375 - 425 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 1. 3. 2011

Předmět ochrany

Přírodní společenstva hadcových borů a štěrbinové vegetace skal a drolin na hadcích; vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů zejména populace kriticky ohrožených druhů rostlin kuřička Smejkalova, mochna Crantzova hadcová, pomněnka úzkolistá, vítod hořký krátkokřídlý, hvozdík kartouzek hadcový, včetně jejich biotopů; typy přírodních stanovišť a druhů, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena EVL Želivka a které se nacházejí na území národní přírodní památky