CZ EN
HLEDAT  

Profil místa

VKP Slanisko Zápověď

Země: Česká republika

Typ oblasti: Významný krajinný prvek

Nadmořská výška: 175 metrů nad mořem

Poblíž Terezína na Hodonínsku se ještě v osmdesátých letech nacházelo chráněné území Slanisko Zápověď. Bohužel jej potkal dosti vzácný osud - bylo úředně zrušeno poté, co následkem odvodnění vymizel předmět ochrany. Mezitím upadla tato lokalita téměř v zapomění, na místě někdejšího slaniska zůstalo jen pole a skupina hybridních topolů.

Teprve nedávno bylo tohle zapomenuté území shledáno jako perspektivní místo pro nový mokřad. Z prostředků Programu péče o krajinu MŽP se zde v roce 2003 vybudovala řada mělkých tůní o různé hloubce pro rozmnožování obojživelníků a jedna větší nádrž. Prvním signálem napovídajícím, že Zápověď bude opět zajímavá i po stránce botanické, se staly výkvěty solí na březích vysychajících tůní v létě 2006 a výskyt parožnatek (Chara sp.) v některých z nich. Zároveň se také na ploše objevily první slanomilné rostliny. Ukázalo se, že "efekt Šípkové Růženky" skutečně funguje.

Semenná banka po léta dřímající v půdě se probudila k životu a na obnoveném slanisku se objevila řada druhů typických pro tento typ vegetace, včetně několika velmi významných a vzácných druhů. Velké překvapení znamenal v letošním roce merlík slanomilný (Chenopodium chenopodioides), považovaný desítky let v České republice za nezvěstný. Jde momentálně o druhou známou lokalitu vedle letněného rybníka Nesyt.

K dalším nalezeným vzácným druhům patří kriticky ohrožené kuřinka přímořská (Spergularia maritima), kuřinka solná (Spergularia salina) a sivěnka přímořská (Glaux maritima). V Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR figurují například zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum), komonice zubatá (Melilotus dentata), šáchor hnědý (Cyperus fuscus) nebo štírovník tenkolistý (Lotus tenuis). Abychom udrželi obnovenou hodnotu a zajímavost tohoto území, bude v nejbližším období nutno především zabránit zarůstání tůní a ploch mezi nimi rákosem. Povedenou revitalizaci této zajímavé lokality můžeme považovat za jednu z nejúspěšnějších akcí v rámci krajinotvorných programů na jižní Moravě za posledních několik let.
Převzato old.ochranaprirody.cz

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře