CZ EN
HLEDAT  

Profil místa

PP Soudkova štola

Další názvy

= Boňkovská štola
= Důl Olšovec
= Dvě štoly u Olšovce

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka

Nadmořská výška: 350 - 410 metrů nad mořem

Regionálně významné zimoviště vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) a dalších letounů, z nichž byli v posledních letech potvrzeni netopýr velký (Myotis myotis), n. brvitý (M. emarginatus), n. řasnatý (M. nattereri), n. vodní (M. daubentonii), n. severní (Eptesicus nilssonii), n. ušatý (Plecotus auritus) a n. černý (Barbastella barbastellus). Ojediněle byl v minulosti nalezen i netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii).
Převzato www.nature.cz

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře - 2