CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PP Fojtecký mokřad

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka

Rozloha: 1.00 ha

Datum vyhlášení: 12.12.2002

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Liberec, Liberecký kraj - výměra 1,53ha

Důvod ochrany: Kvalitní mokřadní vegetace s hojným výskytem zvláště chráněného druhu vychty trojlisté a zábělníku bahenního, přilehlá mokřadní louka s výskytem zvláště chráněných druhů prstnatce májového a listnatého.

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře