CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PP Rybník Louňov

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka

Rozloha: 1.00 ha

Datum vyhlášení: 2002

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Benešov, Středočeský kraj - výměra 1,87ha

Důvod ochrany: Rybniční ekosystém s výskytem početných populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů např. ostřice plstnatoplodé, škeble rybničné aj.

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře