CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace

Rozloha: 42.00 ha

Datum vyhlášení: 23.5.2002

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Kutná Hora, Středočeský kraj - výměra 42,15ha

Důvod ochrany: Soubor společenstev lužního lesa, vodní a mokřadní společenstva zarůstajících tůní a mrtvých ramen a společenstva střídavě vlhkých nivních luk s výskytem řady vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře