CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Země: Česko

Typ oblasti: Přírodní památka

Rozloha: 4.46 ha

Datum vyhlášení: 30.10.2001

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Nový Jičín, Moravskoslezský kraj - výměra 4,46ha

Důvod ochrany: Geologická lokalita, odkryv tithonských štramberských vápenců s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na geologický podklad.
PP Kamenárka představuje poslední volně přístupnou ukázku bloků tithonských štramberských vápenců, zachovaných ve starém lomu, včetně výskytu některých chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na tento geologický podklad.

Geologie

V Kamenárce se začal vápenec lámat již ve středověku. Vápno z něj se pálívalo v polních pecích přímo na místě těžby. Po roce 1880 se těžba postupně zastavila. V lomové stěně jsou pěkně odkryty blokové akumulace štramberských vápenců. Ty vznikly jako součást tithónského rifového komplexu. Vápence korálového útesu byly rozrušovány na různě velké valouny a bloky, které se hromadily v mořské sedimentační pánvi. Byly v nich popsány stovky druhů fosilních živočichů a řas. Mnoho schránek pochází z mlžů (rody Diceras, Pecten, Lima) a plžů (rody Itieria, Cerithium, Nerinea, Turbo). Četné jsou nálezy amonitů (rody Aptychus, Beriasella, Haploceras), ramenonožců (rody Terrebratula, Pygope), nautiloidů (Nautiloidea) a belemnitů (Belemnitida). Dále se zde vyskytují ostnokožci, ježovky, mechovky, červi a řada dalších skupin bezobratlých, hub i rybích zubů.

Botanika

Vegetaci skalních stěn tvoří společenstva svazu Potentillion caulescentis s druhy sleziník zední (Asplenium ruta-muraria), sleziník červený (Asplenium trichomanes), kostřava sivá (Festuca pallens) a mochna jarní (Potentilla tabernaemontani).

Zoologie

Výhřevná stanoviště jsou biotopem teplomilné kobylky Platycleis albopunctata grisea a saranče Oedipoda caerulescens caerulescens. Lokalita je biotopem kriticky ohroženého motýla jasoně červenookého (Parnassius apollo), který sem byl introdukován r. 1986 z několika Slovenských lokalit, protože endemický poddruh jasoně červenookého (Parnassius apollo strambergensis) byl ve 30 letech 20 století vyhuben .
Z plazů zde žije ještěrka zední (Podarcis muralis), jediná lokalita v České Republice) a silně ohrožená užovka hladká (Coronella austriaca). Rybníček na dně lomu je biotopem silně ohrožených druhů: čolka obecného (Lissotriton vulgaris) a rosničky zelené (Hyla arborea).

Zajímavosti

V bezprostředním sousedství rezervace byla vybudována soukromá botanická zahrada a arboretum. Z nepůvodních druhů měkkýšů se v jezírkách botanické zahrady nachází bahnivka Bithynia transsilvanica, zavlečená sem s vodními rostlinami z Nesiderského jezera. Na xerotermních stanovištích zde žije vitální populace suchomilky bělavé (Candidula unifasciata).
V botanické zahradě bylo vybudováno rovněž terénní pracoviště organizace ČSOP Apollo Štramberk.

Čtverce síťového mapování ?

6474

Odkazy a literatura

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře