CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PP Rudlické kopce

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka

Rozloha: 17.00 ha

Datum vyhlášení: 11.4.2002

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Znojmo, Jihomoravský kraj - výměra 17,56ha

Důvod ochrany: Travinobylinná společenstva se stepními prvky, ze zvláště chráněných druhů rostlin např. koniklec velkokvětý, smil písečný, divizna brunátná, chráněné druhy živočichů např. ještěrka obecná, křepelka polní, ťuhýk obecný.

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře