CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PR Hrubovodské sutě

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace

Rozloha: 92.00 ha

Datum vyhlášení: 15.3.2001

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Olomouc, Olomoucký kraj - výměra 92,59ha

Důvod ochrany: Geomorfologicky členité území s výskytem přirozených lesních ekosystémů, společenstva bučin, jedlobučin a suťových lesů se zastoupením charakteristických i ohrožených a regionálně ustupujících druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře