CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PP Černé jezero

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka

Rozloha: 1.00 ha

Datum vyhlášení: 2.5.2001

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
Jeseník, Olomoucký kraj - výměra 1,69ha

Důvod ochrany: Unikátní biotop, na který je vázán výskyt zvl. chráněných druhů živočichů (obojživelníků a plazů) a rostlin v kategorii kriticky ohrožené, silně ohrožené, ohrožené. Možnost vzniku genetické banky těchto druhů a jejich rozšíření do oblasti Jeseníků.
Evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000 (kód: CZ0713397)

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře