CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: UA

Rozloha: 41.00 ha

Datum vyhlášení: 9.3.2001

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Chrudim, Pardubický kraj - výměra 41,85ha

Důvod ochrany: Ochrana přirozených lesních společenstev bučin a dubohabřin místy pralesovitého charakteru nad řekou Chrudimkou. Úsek řeky se vyznačuje pestrým druhovým složením ichtyofauny se zastoupením zch druhů ryb. V již. části výskyt vzácných druhů rosl. a živ.

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře