CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PP Částrovické rybníky

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: UA

Rozloha: 3.00 ha

Datum vyhlášení: 3.4.2001

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Benešov, Středočeský kraj - výměra 3,56ha

Důvod ochrany: Ochrana mokřadů s výskytem početných populací zvláště chráněného druhu rostlin a živočichů např. prstnatce májového, raka bahenního aj.

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře