CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PR Pravětínská Lada

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: UA

Rozloha: 49.00 ha

Datum vyhlášení: 15.6.2000

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Prachatice, Jihočeský kraj - výměra 49,32ha

Důvod ochrany: Přirozeně se vyvíjející společenstva na rašeliništi, praměništi, mokřadech a jimi obklopených suchých stanovištích na zaniklých zemědělských půdách.

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře