CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka

Rozloha: 28.00 ha

Datum vyhlášení: 22.10.1999

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Nymburk, Středočeský kraj - výměra 28,57ha

Důvod ochrany: Rostlinná společenstva xerotermního typu, bohaté zastoupení vzácných a chráněných druhů rostlin. Mezi nejcenější patří vstavač nachový velmi hojný, lilie zlatohlavá aj. Významný geomorfologický útvar s vysokým stupněm ekolog. stability jižně orient. Svahu

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře