CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PP Stráně Truskavenského dolu

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Datum vyhlášení: 14.2.2001

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Mělník, Středočeský kraj - výměra 0,53ha

Důvod ochrany: Ochrana xerotermní lokality na hranách skal s výskytem vzácných a ohrožených společenstev organismů typických pro tyto biotopy včetně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů jako např. kosatce bezlistého a koniklece lučního.

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře