CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PP Stráně Hlubokého dolu

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 4.00 ha

Datum vyhlášení: 14.2.2001

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Mělník, Středočeský kraj - výměra 4,64ha

Důvod ochrany: Ochrana xerotermní lokality na hranách skal s výskytem vzácných a ohrožených společenstev organismů typických pro tyto biotopy včetně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (např. kosatec bezlistý, koniklec luční, třemdava bílá).

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře