CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PR Mokřady dolní Liběchovky

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 36.00 ha

Datum vyhlášení: 14.2.2001

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Mělník, Středočeský kraj - výměra 36,29ha
  Litoměřice, Ústecký kraj - výměra 0,17ha

Důvod ochrany: Ochrana rozsáhlé soustavy mokřadů v nivě potoka Liběchovka, meandrující tok Liběchovky, prameniště, mokřadní olšiny, ostřicové mokřady a mokřadní louky. Na mokřady je vázána svým výskytem řada vzácných druhů rostlin a živočichů.

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře