CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PR Mokřiny u Krahulčí

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 3.00 ha

Datum vyhlášení: 22.12.2000

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Bruntál, Moravskoslezský kraj - výměra 3,24ha

Důvod ochrany: Mokřadní ekosystémy v nivě Trusovického potoka s výskytem chráněných mokřadních druhů rostlin v početných populacích. Bohatá populace kriticky ohroženého druhu starčeku bahenního (Senecio paludosus).

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře - 1