CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PR Bažantnice

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 23.00 ha

Datum vyhlášení: 23.11.1998

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Plzeň-sever, Plzeňský kraj - výměra 23,14ha

Důvod ochrany: Cenný komplex smíšeného lesa s bohatým bylinným podrostem včetně potoční nivy, navazující na systém rybníků, kulturní floristicky bohaté louky a prameniště.

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře