CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Datum vyhlášení: 13.7.2000

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Mělník, Středočeský kraj - výměra 0,87ha

Důvod ochrany: Stráně lesostepního charakteru s výskytem společenstev organizmů typických pro tyto biotopy, vč. Zvláště chráněných druhů rostlin.

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře