CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

NPR Čerchovské hvozdy

Země: Česká republika

Typ oblasti: Národní přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 326.00 ha

Datum vyhlášení: 27.6.2000

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Domažlice, Plzeňský kraj - výměra 326,93ha

Důvod ochrany: Zbytky přirozených ekosystémů horských a podhorských smíšených bučin s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin typických pro oblast Českého lesa.

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře