CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PR Polánecký mokřad

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 3.00 ha

Datum vyhlášení: 17.4.2000

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Plzeň-jih, Plzeňský kraj - výměra 3,78ha

Důvod ochrany: Zrašeliněné a mokřadní louky s výskytem zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře