CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PP Hradní vrch Hukvaldy

Země: Česko

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: III - přírodní památka

Rozloha: 77.00 ha

Datum vyhlášení: 8.9.1999

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj - výměra 77,00ha

Důvod ochrany: Unikátní komplex bukových porostů a přírodně krajinářské kompozice historické obory u hradu.
PP Hradní vrch Hukvaldy zahrnuje středověký hrad Hukvaldy a historickou hradní oboru.

Geologie

Hradní vrch je tvořen svrchnokřídovými horninami bašského vývoje slezské jednotky.

Význam

Převažující jednotkou současné vegetace jsou květnaté bučiny podsvazu Eu-Fagenion - strdivková bučina (Melico-Fagetum) s dominantní strdivkou jednokvětou (Melica uniflora), bučina s kyčelnicí žláznatou (Dentario glandulosae-Fagetum) a ostřicová bučina s dominantní ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides). V důsledku hromadění nerozloženého bukového listí se vytvářejí tzv. nahé bučiny (Fagetum nudum), kde zvláště v jarním aspektu najdeme např. áron karpatský (Arum cylindraceum), kyčelnici cibulkonosnou (Dentaria bulbifera), křivatec žlutý (Gagea lutea) a orsej jarní (Ficaria verna). Z ohrožených a chráněných rostlin rostou v přírodní památce okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a blín černý (Hyoscyamus niger). Lesní porost je stár 160-240 let. Sedm buků lesních bylo vyhlášeno za památné stromy. Ornitologicky průzkum potvrdil 75 druhů ptáků, z toho 44 druhů zde hnízdí. Dutiny starých stromů vyhledává např. holub doupňák (Columba oenas), krutihlav obecný (Jynx torquilla), datel černý (Dryocopus martius), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), lejsek malý (Ficedula parva) aj. V zimně sem zalétá brkoslav severní (Bombycilla garrulus).

Využití

Vrchu byl zalesněn v 18. století a zároveň byla vybudována kamenná oborní zeď a zaveden chov daňků (Dama dama) a muflonů ([t:20922;Ovis orientalis musimon]]).

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře