CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 1.00 ha

Datum vyhlášení: 21.4.1999

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Jihlava, Vysočina - výměra 1,68ha

Důvod ochrany: Travinobylinná společenstva bývalých extenzivních pastvin s výskytem silně ohroženého taxonu

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře