CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PP Mokřady Vesník

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 1.00 ha

Datum vyhlášení: 22.2.1999

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Vsetín, Zlínský kraj - výměra 1,47ha

Důvod ochrany: Svahové prameniště s výskytem typických mokřadních společenstev a prameniště v údolní nivě

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře