CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PP Pod Mešnicí

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Datum vyhlášení: 25.11.1998

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Jihlava, Vysočina - výměra 0,72ha

Důvod ochrany: Fragment krátkostébelných suchomilných společenstev s výskytem kriticky ohrožených druhů

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře