CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PP Polštářové lávy ve Straníku

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: III - přírodní památka

Nadmořská výška: 440 - 450 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 1.10.1997

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
Nový Jičín, Moravskoslezský kraj - výměra 0,04ha

Důvod ochrany: Velký odkryv polštářovými lávami těšínitové vulkanické asociace
PP Polštářové lávy u Straníku jsou odkryvy polštářových láv ve strmé skalní stěně údolí Stranického potoka.

Geologie

Ve výchozu jsou vidět těšínity ve formě aglomerátových, tj. polštářových láv, které vznikají při podmořských výlevech. "Polštáře" jsou tvořeny většinou paralelně orientovanými bochníkovitými bloky a mají koncentrickou stavbu se sítí radiálně orientovaných trhlin. Jejich jádra jsou tvořena olivinickým diabasem až diabasovým pikritem. Pocházejí ze staršího výlevu, zatímco prostory mezi nimi jsou vyplněny méně odolnou, značně rozloženou a zčásti karbonatizovanou mladší vyvřelinou.

Význam

Zásadní ochrana je věnována geologickému útvaru. Původní skalní vegetace je zachována jen fragmentárně a je tvořena rozchodníkem ostrým (Sedum acre), rozchodníkem tenkolistým (Sedum boloniense = Sedum sexangulare), krvavcem menším (Sanguisorba minor), sleziníkem červeným (Asplenium trichomanes) a mochnou jarní (Potentilla tabernaemontani). Na okolních travnatých svazích rostou teplomilné druhy chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), vítod chocholatý (Polygala comosa), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), dobromysl obecná (Origanum vulgare) a vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum).

Zajímavosti

Výjimečná poloha a celkové uspořádání skalky podnítilo v minulosti vybudování kapličky Panny Marie a dvouramenného přístupového schodiště na jejím temeni. Původní vegetace je proto obohacena o řadu pěstovaných skalniček.

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře