CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PP Pikritové mandlovce u Kojetína

Země: Česko

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: III - přírodní památka

Nadmořská výška: 480 - 490 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 23.4.1997

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
Nový Jičín, Moravskoslezský kraj - výměra 0,23ha

Důvod ochrany: Stratotyp podmořské sopečné činnosti, opuštěný lom s odkryvem pikritových mandlovců (nejhodnotnější)
PP Pikritové mandlovce u Kojetína je bývalým lomem, ve kterém je zachován typický příklad (stratotyp) jednoho z druhů podmořské sopečné činnosti z období spodní křídy.

Geologie

Ve spodnokřídlových sedimentech těšínitové asociace jsou vulkanogenní tělesa hypoabysálních žil, výlevných hornin a jejich vulkanoklastik. U Kojetína je těleso protknuto silničním zářezem, takže je vidět část podmořského lávového výlevu. Jde o ultrabazické magmatity s variabilním mineralogickým složením. Tzv. porfyrické pikrity. Tato málo soudržná hornina obsahuje útržky láv trachytického složení, tepelně přeměněné a zrohovatělé úlomky usazených hornin z okolí, spolu s drobným materiálem sopečného původu a se shluky (mandlemi) minerálů, jako je kalcit aj. Hornina vznikla usazením ještě žhavých útržků lávy (sopečných bomb) spolu se sopečným pískem a prachem, uvolněnými při sopečných podmořských výbuších a porušenými usazenými horninami z okolí. Po usazení byla hornina přeměněna jednak při prosakování roztoků sopečného původu, jednak samotným působením mořské vody.

Význam

V současné době se na stěnách odkryvů vyvíjí přirozené skalní rostlinné společenstvo s čičorkou pestrou (Securigera varia), kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola), rozchodníkem ostrým (Sedum acre), pamětníkem rolním (Acinos arvensis) a jinými druhy. Ochrana se však týká především stěn lomu.

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře