CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PP Prameny Zrzávky

Země: Česko

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: III - přírodní památka

Nadmořská výška: 380 - 400 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 2.12.1993

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Nový Jičín, Moravskoslezský kraj - výměra 0,47ha

Důvod ochrany: Dva samostatné vývěry vody se silným obsahem síranu železitého a sirovodíku
PP Prameny Zrzávky jsou pramenné vývěry zcela odlišného chemismu jen pár metrů od sebe. Jeden obsahuje síran železitý, druhý sirovodík. Třetí, samostatný sirovodíkový pramen, je ve vzdálenosti 300 m.

Geologie

Voda se zvýšeným obsahem síranů pochází nejspíše z pískovcových kolektorů istebňanských vrstev a není řazena mezi vody minerální. Minerální voda z druhého pramene je obohacena sirovodíkem. Pochází zřejmě ze zóny tektonického porušení hornin. Pramen na druhé, vzdálenější lokalitě je rovněž sirovodíkový, má však daleko menší vydatnost.

Význam

Chráněné území tvoří bezprostřední okolí dvou pramenných vývěrů se společným ochranným pásmem. Prameny ústí v linii jedné z dílčích násunových ploch uvnitř slezské příkrovové jednotky. Obě prameništní lokality se nalézají ve smrkových monokulturách s příměsí modřínu (Larix decidua) a borovice lesní (Pinus sylvestris). Dle geobotanické rekonstrukce je zde kontaktní území květnatých bučin, dubohabřin a údolních luhů. Existenci původního listnatého lesa dokládají vtroušené dřeviny a nálety. Porosty v místě rozšířeného luhu u vydatnějšího sirovodíkového pramene jsou zbytkem prameništní olšiny asociace Carici remotae-Fraxinetum s ostřicí převislou (Carex pendula) a patří k nejcennějším na této lokalitě. Kromě běžných druhů mechorostů byla zaznamenána vzácná baňatka Mildeova (Brachythecium mildeanum).

Čtverce síťového mapování ?

6474

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře