CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

NPP Jankovský potok

Země: Česká republika

Typ oblasti: Národní přírodní památka
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 72.00 ha
Nadmořská výška: 505 - 650 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 27.2.1992

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Pelhřimov, Vysočina - výměra 72,51ha

Důvod ochrany: Meandrující tok s břehovými porosty a lučními a rašelinnými společenstvy, výskyt perlorodky

Čtverce síťového mapování ?

6558 6558

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře