CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PR Andělova zmola

Země: Česko

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 37.00 ha
Nadmořská výška: 280 - 380 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 27.9.1990

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Prostějov, Olomoucký kraj - výměra 37,40ha

Důvod ochrany: Doubrava s podrostem mechů a lišejníků
PR Andělova zmola je teplomilná doubrava blízká původním dubovým habřinám, s dominujícím dubem zimním (Quercus petraea) na jihozápadním svahu Velkého Kosíře.

Geologie

Podklad tvoří laminované břidlice a prachovce myslejovického souvrství s příkrými zlomovými svahy místy vystupujícími na povrch.

Význam

Teplomilná acidofilní břeková doubrava s dominujícím dubem zimním (Quercus petraea), místy vtroušená borovice lesní (Pinus sylvestris), zajimavostí je jeden dub šípák (Quercus pubescens). V bylinném patře jsou zastoupeny bika bělavá (Luzula luzuloides), kostřava ovčí(Festuca ovina), náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora), vřes obecný (Calluna vulgaris), zvonek broskvoňolistý (Campanula persicifolia), jestřábník zední (Hieracium murorum), ladoňka rakouská pravá (Scilla drunensis subsp. drunensis), lílie zlatohlávek (Lilium martagon), bradáček vejčitý (Listera ovata), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) a další.
Hmyz je zastoupen roháčem obecným (Lucanus cervus), modráskem vičencovým (Polyommatus thersites), hnědáskem kostkovaným (Melitaea cinxia), Ptáci jako je např žluva hajní (Oriolus oriolus), nebo lejsek šedý (Muscicapa striata) zde hnízdí.

Čtverce síťového mapování ?

6468

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře