CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa


Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 19.00 ha
Nadmořská výška: 250 - 300 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 27.9.1990

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Prostějov, Olomoucký kraj - výměra 19,02ha

Důvod ochrany: Území po těžbě vápence s travnatými plochami, lesíky,místy lišejníkové porosty
PP Vápenice je nejrozsáhlejší a botanicky nejvýznamnější botanická lokalita na bevoských vápencích v oblasti Velkého Kosíře. Je to soustava drobných vápencových lůmků s vegetací, představující především teplomilná bylinná společenstva širokolistých suchých trávníků se skupinami teplomilných křovin.

Geologie

Území je tvořeno v podkladu devonskými dolomity a lažanskými vápenci. Místy vystupují spodnobádenské vápnité jíly a písky.

Význam

Velké plochy jsou pokryty teplomilnými trávníky svazu Bromion erecti, jejichž typičtí představitelé jsou válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), hvězdnice chlumní (Aster amellus), porostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), ostřice chabá (Carex flacca), ostřice Micheliova (Carex michelii), dále zde roste třešeň křovitá (Prunus fruticosa), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum), prvosenka jarní šedavá (Primula veris subsp. canescens), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), rozrazil rakouský zubatý (Veronica austriaca subsp. dentata), řebříček panonský (Achillea pannonica), řebříček chlumní (Achillea collina), dejvorec velkoplodý (Caucalis platycarpos), drchnička modrá (Anagallis foemina), lněnka Dollinerova (Thesium dollineri) a mnoho dalších.
Obnažené části lomu a plochy kamenů jsou poroslé mechy a lišejníky. Křovinné patro představuje nálet trnovníku akátu (Robinia pseudacacia) a ptačího zobu obecného (Ligustrum vulgare), případně svídy krvavé (Cornus sanguinea).

Historie

V minulosti bylo území využíváno jako sady a drobná políčka na nichž byly zakládány drobné selské lůmky na těžbu vápence.

Fauna

Z významných druhů motýlů se zde vyskytuje hlavně kriticky ohrožený hnědásek černýšový (Melitaea aurelia), dále modrásek jetelový (Polyommatus bellargus), soumračník skořicový (Spialia sertorius) a modrásek obecný (Plebejus idas). Ještě do 90. let 20. století se zde vyskytoval i vymírající okáč šedohnědý (Hyponephele lycaon), který zřejmě již vymřel.

Obratlovce zastupuje ještěrka obecná (Lacerta agilis) a něktěré druhy ptáků vázané na křovinaté porost a blízké ovocné sady - ťuhýk obecný (Lanius collurio), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), hrdlička divoká (Streptopelia turtur) a krutihlav obecný (Jynx torquilla).

Čtverce síťového mapování ?

6468

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře