CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PP Pod Obrovou nohou

Země: Česko

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 28.00 ha
Nadmořská výška: 290 - 350 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 29.6.1989

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Prostějov, Olomoucký kraj - výměra 28,86ha

Důvod ochrany: Pestrá mozaika luk, pastvin a lesíků se suchomilnou květenou a bohatou avifaunou
PP Pod obrovou nohou je agrární, krajinářsky hodnotná mozaika luk, pastvin, sadů a lesíků na rozhraní Drahanské vrchoviny a Hané s bohatou avifaunou a teplomilnou květenou.

Geologie

Podloží je tvořeno kulskými droby myslejovického souvrství s výskytem spodnobádenských vápnitých štěrkopísků karpatské předhlubně.

Botanika

Na travnatých terasách roste čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), rozrazil rolní (Veronica arvensis), smolnička obecná (Lychnis viscaria), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), růže keltská (Rosa gallica), violka psí (Viola canina), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), vřes obecný (Calluna vulgaris), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica). Keřové patro je tvořeno ptačím zobem obecným (Ligustrum vulgare), svídou krvavou (Cornus sanguinea), dřínem jarním (Cornus mas), dřišťálem obecným (Berberis vulgaris).

Zoologie

Žije zde rosnička zelená (Hyla arborea), ještěrka obecná (Lacerta agilis), z avifauny žluna zelená (Picus viridis), krutihlav obecný (Jynx torquilla), dudek chocholatý (Upupa epops), ostříž lesní (Falco subbuteo).

Využití

Celé území bylo ovlivněno intenzivní lidskou činností a využíváno jako sady a pastviny. Proto je jeho podstatná část osázena třešní ptačí (Prunus avium) a jabloní domácí (Malus domestica). V současnosti je porost přestárlý a zarůstá keři.

Čtverce síťového mapování ?

6668

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře