CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

NPR Malý a Velký štít

Země: Česká republika

Typ oblasti: Národní přírodní rezervace
Kód dle IUCN: III - přírodní památka

Rozloha: 8.00 ha
Nadmořská výška: 440 - 450 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 14.9.1989

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Louny, Ústecký kraj - výměra 8,61ha

Důvod ochrany: Opukové stráně s bohatou populací medvědice lékařské a zimostrázku alpinského

Geologie

Formy reliéfů: Denudační:svahy,hřbety,vrcholy,mělká potoční údolí

Horniny: pískovce,hlíny,slíny,slínovce

Čtverce síťového mapování ?

5749 5749

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře