CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 56.00 ha
Nadmořská výška: 280 - 295 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 27.9.1988

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Opava, Moravskoslezský kraj - výměra 56,24ha

Důvod ochrany: Říční niva s několika rybníky, velmi bohatá avifauna, lokalita želvy bahenní

Geologie

Formy reliéfů: "Akumulační:aluvium; Antropogenní:rybníky; Denudační:svahy,hřbety,vrcholy,mělká potoční údolí; Ostatní:toky"

Horniny: jílovité břidlice, droby

Čtverce síťového mapování ?

6072 6073 6172

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře