CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

NPR Polanská niva

Země: Česká republika

Typ oblasti: Národní přírodní rezervace
Kód dle IUCN: III - přírodní památka

Rozloha: 122.00 ha
Nadmořská výška: 220 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 12.6.1985

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Ostrava-město, Moravskoslezský kraj - výměra 122,30ha

Důvod ochrany: Zachovalý lužní les s meandrujícím tokem Odry a řadou mrtvých ramen

Geologie

Formy reliéfů: Akumulační:aluvium

Horniny: pískovce,hlíny,slíny,slínovce

Čtverce síťového mapování ?

6275

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře