CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

NPR Libický luh

Země: Česká republika

Typ oblasti: Národní přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 410.00 ha
Nadmořská výška: 180 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 1.5.1985

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Kolín, Středočeský kraj - výměra 24,43ha
  Nymburk, Středočeský kraj - výměra 385,90ha

Důvod ochrany: Největší komplex úvalového lužního lesa v Čechách

Geologie

Formy reliéfů: Ostatní:slepá ramena,tůně

Horniny: pískovce,hlíny,slíny,slínovce

Čtverce síťového mapování ?

5856 5857 5956 5957

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře