CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PP Pavlečkova skála

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Nadmořská výška: 325 - 334 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 2.6.1983

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Prostějov, Olomoucký kraj - výměra 0,38ha

Důvod ochrany: Ostrůvek stepní květeny, hl. koniklec velkokvětý
PP Pavlečkova skála je maloplošné chráněné území na vrcholu pahorku s teplomilnou květenou a koniklecem velkokvětým (Pulsatilla grandis).

Geologie

Podklad tvoří kulmské jílovité břidlice myslejovického souvrství, které vystupují u vrcholu pahorku otevřeným výchozem.

Botanika

V teplomilném acidofilním trávníku rostou koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), trávnička obecná pravá (Armeria vulgaris subsp. vulgaris), ostřice nízká (Carex humilis), mařinka psí (Asperula cynanchica), mochna písečná (Potentilla arenaria), plevel okoličnatý (Holosteum umbellatum), lněnka lnolistá (Thesium linophyllon), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), penízek modravý (Thlaspi caerulescens), křivatec rolní (Gagea villosa).

Zoologie

Vzhledem k malé ploše chráněného území zde žijí pouze vývojová stádia motýla okáče šedohnědého (Hyponephele lycaon) a dalších zástupců hmyzu.

Využití

V soušasné době slouží jako pastvina pro kozy.

Čtverce síťového mapování ?

6567

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře