CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Země: Česko

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 4.00 ha
Nadmořská výška: 260 - 280 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 3.9.1981

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
Katastrální území Nevojice, okr. Vyškov, Jihomoravský kraj - výměra 4,95ha

Důvod ochrany: Bohatá lokalita stepní květeny

Popis

PR Hašky je jednou ze tří chráněných území nedaleko obce Nevojice a tvoří komplex obdobného charakteru. Jde o poměrně prudký svah s J - JV expozicí. Plochu tvořila postagrární lada s dodnes patrnými zbytky pastvin, členících mezí a sadů.

Geologie

Podloží je tvořeno třetihorními jíly, slíny, pískovci a slepenci Karpatika.

Význam

Zachování zbytků rostlin sucho- a teplomilných stepních společenstev ponticko - panonského typu, např: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), oman srstnatý (Inula hirta) a vrbolistý (Inula salicina), třemdava bílá (Dictamnus albus), hvězdnice chlumní (Aster amellus), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), dřín obecný (Cornus mas), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), len tenkolistý (Linum tenuifolium) apod.
Zvláštní význam tohoto úzení vzrůstá v souvislosti se skutečností, že v jeho blízkosti se nachází dvě další ZCHÚ - NPP (Malhotky) a PP Roviny.

Čtverce síťového mapování ?

6868

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře