CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Další jména

= Bludy

Země: Česká republika

Typ oblasti: Národní přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 89.17 ha
Nadmořská výška: 200 - 250 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 01.09.2006

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  kraj Královéhradecký a Středočeský (okresy HK a Nymburk)

Důvod ochrany: Významná lokalita suchomilné květeny

Geologie

Formy reliéfů: Denudační:tvrdoše,kamýkové hřbety

Horniny: pískovce,hlíny,slíny,slínovce)

Poznámka

PR Bludy byla v roce 2006 spolu s PR Žehuňská obora přehlášena na NPR Kněžičky. Území se překrývá s EVL Žehuň - obora a Ptačí oblastí Žehuňský rybník - Obora Kněžičky.

Čtverce síťového mapování ?

5858

Odkazy a literatura

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře - 2