CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PP Klepec I. II.

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: III - přírodní památka

Rozloha: 7.00 ha
Nadmořská výška: 358 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 29.11.1977

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Kolín, Středočeský kraj - výměra 7,48ha

Důvod ochrany: Skupina žulových balvanů,doklad selektivní eroze

Geologie

Formy reliéfů: Denudační:balvanitý rozpad žuly

Horniny: vyvřeliny hlubinné

Čtverce síťového mapování ?

5954 5954

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře