CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PP Údolí Ohře

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: III - přírodní památka

Rozloha: 34.00 ha
Nadmořská výška: 390 - 447 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 9.4.1976

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Sokolov, Karlovarský kraj - výměra 34,19ha

Důvod ochrany: Pseudokrasové fenomény,významné geologické profily a paleontologická lokalita třetihorní flóry

Geologie

Formy reliéfů: Denudační:pseudokrasové jevy

Horniny: pískovce,hlíny,slíny,slínovce

Čtverce síťového mapování ?

5842

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře