CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PR Tetínské skály

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: III - přírodní památka

Rozloha: 18.00 ha
Nadmořská výška: 250 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 22.2.1974

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Beroun, Středočeský kraj - výměra 18,08ha

Důvod ochrany: Lomové odkryvy podloží se zbytky skalních stepí

Geologie

Formy reliéfů: Denudační:povrchové krasové formy


Čtverce síťového mapování ?

6050

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře